+48 17 873 11 36,

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Zamawiający:
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, ul. Warzywna 3, 35-310 Rzeszów

Zakres robót:

  • Modernizacja i przebudowa poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku przy ul. Hetmańskiej 120