+48 17 873 11 36,

Specjalistyczne Centrum Badawczo-Rozwojowe w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych w Przemyślu

Zamawiający:

INGLOT Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl

Zakres robót:

 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja wentylacji pomieszczeń laboratoryjnych wraz z dygestoriami
 • instalacja ciepła technologicznego
 • instalacja chłodu central wentylacyjnych i klimakonwektorów
 • instalacja kurtyn powietrznych
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • wykonanie kotłowni gazowej
 • instalacja gazowa
 • instalacja wodociągowa
 • instalacja kanalizacji sanitarnej
 • instalacja freonowa klimatyzacji
 • instalacja sprężonego powietrza