+48 17 873 11 36,

Przebudowa i rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii w Rzeszowie

Zamawiający:

REMBUD Sp.z o.o., ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów

Zakres robót:

  • instalacja wentylacji mechanicznej
  • instalacja klimatyzacji
  • instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
  • instalacja wodociągowa
  • instalacja przeciwpożarowa
  • kanalizacji sanitarnej
  • instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej