+48 17 873 11 36,

Rozbudowa budynku COLORLAND w Zaczerniu

Zamawiający:

Cyfrowa Foto Sp. z o.o. z siedzibą Zaczernie 190 , 36-062 Zaczernie

Zakres robót:

Wykonanie robót polegających na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu instalacji sanitarnych i przyłączy w następującym zakresie:

 1. Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji deszczowej parkingów, przyłącza gazowe,
 2. Instalacje sanitarne:
  • Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej;
  • Instalacja hydrantowa z zestawami hydroforowymi i instalacją tryskaczową;
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej;
  • Biały montaż – ceramika i armatura czerpalna;
  • Instalacja kanalizacji deszczowej Pluvia;
  • Instalacja c.o.;
  • Instalacja c.t.;
  • Instalacja gazowa (z systemem detekcji gazu w kotłowni);
  • Kotłownia gazowa;
  • Instalacja sprężonego powietrza;
  • Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z automatyką;
  • Instalacja Klimatyzacji;
  • Instalacja wody lodowej dla central;
  • System BMS dla wentylacji, klimatyzacji i instalacji sanitarnych.