Realizacje

Rozbudowa Zakładu Model Opakowania w Czosnowie.

Zamawiający:


BESTA P.B. SP. Z O. O.

UL. PRZEMYSŁOWA 23

35-105 RZESZÓW

 

 

Zakres robót:

 

1. Przyłącza

 

 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej

- przyłącze kanalizacji technologicznej

- przyłącze kanalizacji deszczowej

 

2. Instalacje wewnętrzne

 

- instalacja wody zimnej i cieplej

- instalacja  kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji technologicznej

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej

- węzeł c.w.

- instalacja c.o. i c.t.

- ogrzewanie podłogowe

- wentylacja mechaniczna

- instalacja p.poż.

- instalacja  deszczowa podciśnieniowa

- sprężone powietrze

 

Realizacja: IMEDIO