Realizacje

Budynek Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów

Zamawiający:


GDDKIA ODDZIAŁ W RZESZOWIE

UL. LEGIONÓW 20

35-959 RZESZÓW

 

 

Zakres robót:


1. Instalacja chłodu i odprowadzania skroplin

1.1. Instalacja wody lodowej

1.2. Instalacja freonowa

1.3. Instalacja odprowadzania skroplin

2. Instalacje elektryczne wewnętrzne zasilania urządzeń klimatyzacyjnych

3. Roboty budowlane związane z wykonaniem instalcji chlodniczej

4. Montaż żaluzji na dachu budynku

Realizacja: IMEDIO